Strażnicy

Pierwsza Krypta Map powstała dzięki umiejętnościom Geomanty Ururama Tururama. Podobno już wcześniej gracze zamieszczali utworzone przez siebie mapy, ale dopiero Ururam sprawił, że powstał odrębny dział kartografii poświęcony. W zasadzie Krypta nie została ukończona - miało powstać jej „nadziemne” zwieńczenie, czyli Wieża Kartografów. Tam miał się rozwinąć choćby dział recenzji, a także wszelkie dyskusje o mapach. Mimo tej niedoróbki Krypta prosperowała, a oprócz Ururama opiekowali się nią Ingham, czy Eldacar, który otrzymał nawet rangę honorową Strażnika Krypty. Ta część Jaskini dzieliła jej losy, łącznie z wielkim padem. Po przywróceniu Krypty do funkcjonalności zaopiekował się nią Thant, mając początkowo Regisa jako wsparcie, później Tabrisa, do opiekowania się mapami z HoMM IV. Stara Krypta z czasem zrobiła się mniej funkcjonalna, nie tylko z przyczyn technicznych, ale i braku komór poświęconych HoMM V, a później i VI. Jednocześnie Thant usiłował wzbogacić Kryptę o recenzje, co tylko w wypadku kilku map udało się – główną przyczyną stagnacji stała się nieobecność głównego opiekuna działu. Od roku 2008 podejmowano próby budowy nowej Krypty, jednak dopiero zajęcie się budową przez Crazy'ego przyniosło odpowiedni rezultat.

Strażnicy Krypty
Tabris – opiekun Krypty Map
Hayven – opiekun działu HoMM I i HoMM V
Irydus – opiekun działu HoMM II i HoMM III
Mateusz – opiekun działu HoMM III i HoMM II
Tabris – opiekun działu HoMM IV i HoMM V
Nicolai – opiekun działu MM:H VI
Recenzenci
Taro