Hidden Valleys

Szczegóły

Autor
Astral Wizard
Rozmiar
Brak
Poziom trudności
Trudny
Język
Angielski
Woda
Brak/nieznacząca
Fabuła
Nie
Graczy ludzkich
1
Graczy komputerowych
3
Wyświetlono szczegóły
1763 razy
Pobrano
1617 razy
Średnia ocena
0

"Not only hidden but deadly, too. Send only your most buff heroes through the liths!"
"Nie tylko ukryte, ale też niebezpieczne. Przez monolity wysyłaj tylko swoich najlepszych bohaterów!"
Duża mapa z ogromnymi otwartymi przestrzeniami, gdzie stworów jest dużo, kopalni jak na lekarstwo, a najwięcej krwi mogą napsuć (jak zwykle) przeciwnicy, pałętający się po owych równinach.
Wskazówki od autora:
1. Build up one strong hero as soon as possible to go after the monsters that guard the pass near your castle as well as the monsters that guard the very scarce treasures and landmarks. Do not allow this hero to waste time picking up treasure (unless an opponent's hero is near). Always keep one rank empty to recruit monsters if possible.
2. Remember, the monsters that your heroes don't engage in battle or recruitment may be available for recruiting by your opponent's hero!
3. Recruit a second hero to acquire the treasures and claim the landmarks as soon as the strong hero has defeated the monsters guarding the pass.
4. Recruit a third hero to stay put around the castle to defend it from the opponent's heroes which will soon arrive -- but only after your other heroes have moved out onto the meadows.
5. If possible, allow your opponents to engage the guardians of the center LITH first, then move in to enter the lith.
6. Trust me: the hidden valleys are very dangerous. Go in fully loaded and prepared for quite a battle. The valleys contain very powerful artifacts and numerous resources. The first heroes to get into the valleys (and survive) will become super heroes.
7. If your opponent leaves his castle undefended... go for it. Otherwise, concentrate on building up a powerful hero and getting to the hidden valleys first.
PL:
1. Stwórz jednego potężnego bohatera tak szybko jak potrafisz aby pokonać stwory strzegące przejścia przy twoim zamku, jak również potwory strzegące rzadkich zasobów i obiektów terenu. Nie marnuj czasu na zbieranie skarbów (chyba że w pobliżu czai się bohater przeciwnika). Jeśli możliwe, zawsze trzymaj jeden slot pusty, aby móc werbować nowych żołnierzy do armii.
2. Pamiętaj, że stwory, których nie pchasz do walki czy też w ogóle nie rekrutujesz, będą mogły zostać zwerbowane przez wrogiego bohatera!
3. W momencie, gdy silny bohater pokonuje stwory broniące wyjazdu z zamku, zakup drugiego bohatera aby zdobywać zasoby i oznaczać obiekty.
4. Zwerbuj trzeciego bohatera, który będzie siedział w zamku i bronił go przez wrogimi bohaterami, którzy niedługo się tam pojawią - ale dopiero po tym, jak pozostali twoi bohaterowie ruszą na łąki.
5. Jeśli możliwe, pozwól swoim przeciwnikom pokonać strażników monolitu w centrum, a kiedy to się stanie, przejdź przez niego.
6. Uwierz mi: tajemne doliny są naprawdę niebezpieczne. Idź tam w pełni uzbrojony i przygotowany na odrobinę walki. Doliny zawierają potężne artefakty i liczne zasoby. Pierwsi bohaterowie, którzy trafią tam (i przeżyją), staną się superbohaterami.
7. Jeżeli twój przeciwnik pozostawia swój zamek bez obrony... Zdobądź go. W przeciwnym razie, skoncentruj się na stworzeniu potężnego bohatera i byciu pierwszym, który dotrze do UKRYTYCH DOLIN.

Komentarze

Zarejestruj się i zaloguj, aby dodać komentarz. To potrwa tylko chwilę.